TRAINING & COACHING

About INNER STORY

Chỉ có khi nào bên trong ta tràn đầy năng lượng của tình yêu, thì lúc đó ta mới đủ thấu suốt, sáng rõ để khai mở những sức mạnh vượt trội và vô hạn bên trong con người mình, đồng thời mang yêu thương đó để trao cho những người khác. Bạn đồng ý với tôi chứ?

Inner Story là nơi những câu chuyện được kết nối với nhau và chính mỗi chúng ta sẽ kết nối được với con người nguyên bản và toàn hảo của chình mình, từ đó mở lòng đón nhận mọi thứ.

VIEW MORE

 • 2006

  Start Up

 • 2010

  Over 2000+ People

 • 2014

  Extra 20+ Offices

 • 2016

  Best Agency Award

Why Choose Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Questions and Answers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Class Hours Per Year

Art Classes 68Hours
Yoga Classes 75Hours
Drawing Classes 48Hours
Writing Classes 89Hours

what we have achived

Exploring the new world

2586

TEACHER & Staff

1286

Student

286

Classes

29

Labs

Meet Our Teachers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.