Phone

Phone: 0933894545

Address

Tầng 1, Tòa nhà VPG, 01 Trần Khánh Dư, P.Tân Định, Q.1, Tp.HCM

Opening time

Từ thứ 2 đến thứ 6: 8h – 17h30

Thứ 7: từ 8h đến 12h

Contact Information