Làm chủ ước mơ

Đúng là ước mơ của trẻ rất phong phú và có thể thay đổi nhưng nếu chúng ta biết giúp con giữ lại những ước mơ con tha thiết nhất, đặc biệt trao cho con phương tiện và thái độ tích cực để con có niềm tin vào bản thân. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời của con.
Leave a reply