Th.s Nguyễn Thị Hồng Kiều (Ms Tracy)

Cô là Giám đốc Trung tâm Tư vấn Đào tạo Inner Story, cô trực tiếp điều hành và quản lí các chương trình đào tạo của Trung tâm. Cô được tổ chức Life University cấp chứng nhận Master Coach NLP và bằng được tổ chức ABNLP Hoa Kỳ công nhận. Cô đã được tham gia học chương trình NLP cùng với Hiệu Trưởng NLP Hoa Kỳ – Thầy Robert Dilts.

Cô là giảng viên tâm lý ứng dụng, Cô đã tổ chức và đào tạo nhiều chương trình dành cho trẻ em và các bậc cha mẹ. Cô đã kết nối các minh sự trong và ngoài nước và tổ chức các khóa học đồng nhất Thân – Tâm – Trí, thiền định cho hàng ngàn được tham dự. Cô hiện là Quản trị viên của Cộng đồng Gieo duyên các khóa học Thân Tâm Trí miễn phí có giá trị cho cộng đồng.