Trần Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc (Bell Tran)

Giảng viên các khóa trị liệu về chữa lành cảm xúc, là thông dịch viên cho nhiều bậc thầy Tâm Linh tại các hội nghị Khoa học Tâm Thức Quốc Tế. Cô được tổ chức Life University cấp chứng nhận Master Coach NLP và bằng được tổ chức ABNLP Hoa Kỳ công nhận.

Ngoài ra, Cô Bell đã thiết kế và đào tạo các chương trình có ứng dụng thiền, tứ trụ, NLP trong đời sống & kinh doanh
Cô là Trainer về Tâm Lý Bán Hàng, Chăm Sóc Khách Hàng, Teamwork, Quản Lý Doanh Nghiệp …
Leave a reply