HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN

Năm 2013, duyên may đưa tôi đến với NLP (Khoa học về lập trình ngôn ngữ tư duy) và gặp người thầy tuyệt vời, đó là thầy Vas trong lớp học Tìm Lại Lẽ Sống Và Đam Mê. Thầy là người đã khơi gợi cho tôi tầm nhìn lớn, xác định được sứ mệnh của chính mình, tập trung vào khai phá năng lực vô tận của bản thân và lắng nghe tiếng gọi bên trong mình.

Tôi liên tục thực hành NLP kết hợp với thiền định, tự mình cảm ngộ bài học theo cách riêng, và tôi nhận được những kết quả tuyệt vời nhờ đó.

TIẾP NỐI

Giờ đây, tôi mong rằng Inner Story sẽ là nơi kết nối những người đã từng học và thực hành NLP một cách sâu sắc, để bạn có thể chia sẻ những thành tựu của việc ứng dụng những kiến thức đỉnh cao ấy, tạo lập những nhóm học để chia sẻ cùng nhau. 

Nếu bạn đã học combo chuyên sâu của thầy Vas, bạn có thể tham gia vào nhóm đào tạo để chia sẻ những bài học tâm đắc của mình, đóng góp nhiều hơn giá trị cho cộng đồng thực hành NLP tại Inner Story.